Dades originals

El mapa ha sigut elaborat amb les dades subministrades per l’Ajuntament de Barcelona, “Informació sobre l'estat del trànsit als trams” en format BIN i la “Definició d'itineraris i especificació dels trams que el composen” en format XLS.
Veure http://opendata.bcn.cat/opendata/TRANSPORT L'actualització de ambdós fitxers es de 5 min.

Metodologia

Una vegada descarregades les dades s’insereixen a la BD Postgis i son representades per servidor de mapes en aquest cas Geoserver.